Hogyan működik? | avagy fontos információk a pálinkafőző berendezések használatához

2018/09/12

 

 

 

 

Bevezető :

 

Ezt az utasítást azoknak szánjuk , akik használni , tisztítani, karbantartani fogják a berendezésünket. A berendezés kimondottan házi pálinka főzésére alkalmas.
A berendezés csak nagykorú személyek használhatják !
A gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget azokért a károkért, melyek a berendezés helytelen , felületes, vagy szakszerűtlen alkalmazásából származnak.
A pálinka főző berendezés alá tüzelni üres állapotba TILOS !
A gyártó valamint a berendezés forgalmazója (YUVEXIN Kft., 6771, Szeged, Magyar u. 189) kijelentik, hogy a berendezés megfelel az Európai Unió területén történő szabályainak és szabványainak, melyet a ......... számú TÜV bevizsgálás igazol.

A berendezés típusai :

1.     •hobbi kazánok: 34 literes kazánok

2.     •billenős kazánok : 40,60,80,100 literes kazánok

3.     •stabil típusok: 100, 120,160,200, 240, 350 literes kazánok

 

A pálinka főző és lepárló kazán a házi pálinka főzésére alkalmas berendezés.
A desztillációs eljárás során a gyümölcsből készült alkoholos forrásban lévő cefréből alkohol párlatot kapunk.

A pálinka főző készülék részei : egy rézüst (kazán) melyben hő segítségével alkohol pára képződik valamint a hűtő rész (edény) melyen keresztül haladva az alkohol kondenzálódik (lecsapódik) és a rész vezetékek , melyek összekötik a kazánt és a hűtő részt.
A pálinka főző minden része , mely érintkezésbe kerül a desztillált alkohollal tiszta rézből készült.
A desztillációs eljárásban a réz leköti azaz semlegesíti a savakat és egyéb káros vegyi anyagokat, melyek az alkohol forrása során és a lepárláskor keletkeznek.

A kazán :

 

A kazán legfontosabb része a párló berendezésnek. A rézből készült kotla a tüzelő részben helyezkedik el. A tüzelő rész két részből készült ( a billenős kazánoknál) a tüzelő tér alsó részén helyezkedik el a nyílás, melyen keresztül tüzelünk, a hátoldalán pedig a kémény, melyen távozik a füst és gázok. Magas hőmérsékletek keletkezése miatt ajánlatos samott téglával borítani a tüzelőtér alját és oldalát, ezáltal meghosszabbítjuk annak élettartamát.

 

 

 

 

A hűtő :

 

A hűtő azaz kondenzátor egy hideg vízzel teli edény (hordó), melyen keresztül halad a spirális rézcső. A rézcső alsó vége távozik a hűtőből és rajta keresztül folyik az alkohol desztillát.
Az alkohol desztillát teljes kondenzálásához (lecsapódásához) a hűtővíz hőmérséklete nem haladhatja meg a 25fok Celsiust a víz felületén. Az a víz ami túlfolyik a hűtőből, szintén nem haladhatja meg a 60fok Celsiust , mert a pálinkafőzés közben szükséges ellenőrizni a hűtővíz hőmérsékletét és szükség szerint hidegvizet hozzáönteni. A hozzáöntéssel egyidejűleg a hűtő felső részén elhelyezkedő túlfolyó csövön távozni fog a melegebb víz. Amennyiben a hűtőben levő víz túlzottan felmelegszik , az alkohol párlat nem csapódik le teljesen és pára formájában távozik a levegőben. Ilyenkor érezni fogjuk a pálinka illatát a kazán közelében.

 

Fontos figyelmeztetés :

 

Amennyiben folyamatosan kifejezetten pálinka szag érződik a helységben ahol a főzést végezzük, ez annak jele, hogy az alkohol a levegőben távozik. Ilyenkor ellenőrizni kell a hűtővíz hőmérsékletét a rézüst fedelének megfelelő záródását és a kazán csövének beillesztését.

 

 

 

 

Használati utasítás :

 

A gyümölcs elkészítése az alkoholos forráshoz :

Az összegyűjtött gyümölcsről távolítsák el a leveleket , ágakat és minden szennyeződést. Ha a gyümölcs permetezve volt vagy piszkos , mossuk meg. Kizárólag minőségi gyümölcsöt használjunk, semmiképpen romlottat. A romlott vagy gombásodott gyümölcs illatát átveszi az alkohol párlat. A gyümölcsöt legelőnyösebb tiszta fa edényben erjeszteni, de megfelelőek a műanyag edények is, melyeket gondosan meg kell tisztítani különösen ha előzőleg vegyszereket tartalmaztak. Ne használjunk fém edényeket kivéve ha rozsdamentes acélból van.

 

 

A berendezés előkészítése :

 

A pálinkafőzés megkezdése előtt végezze el az alábbi munkálatokat :

A tüzelő edénynek válasszunk egy megfelelő helyet a füst távozásához jól záró és vezető kéményt és vegyük figyelembe a tűzvédelmi előírásokat, melyek fával vagy szénnel való tüzelésre érvényesek. Javasoljuk , hogy az első használat előtt a tüzelő tér alját borítsák be samott téglával. A cefre beöntése előtt mossuk ki a rézüstöt forró vízzel, melyhez adjunk mosogatószert, így mossuk át az összes réz elemet, majd öblítsük ki. A mosás forró vízzel tartson legalább 15 percig.

Soha ne gyújtson tüzet az üresen álló rézüst alá!!!

A kiürített kazánt ne tartsa parázson vagy tűzön !!!

A mosást követően távolítsa el a tisztítószeres vizet , majd többször öblítse ki az üstöt tiszta hideg vízzel utána törölje át száraz ronggyal.
Most töltse meg az üstöt, de soha ne töltse színültig cefrével.

A rézüst tetejére helyezze rá a kupolás fedőt úgy , hogy a lehető legjobban zárjon. Fogja meg a fedőn lévő mindkét fogantyút és fordítsa jobbra amíg megfelelő helyzetbe nem kerül. A rézüst felső peremét töltse fel tiszta vízzel a víz képezi a záró réteget a kazán és fedő között. A kupolást fedőt és a hűtő berendezést kössük össze a rézcsővel. Ügyeljünk arra, hogy mindkét edény egyazon magasságban legyen. Az összekötő csövet úgy helyezze el, hogy a rövidebb részen csatlakozzon a kazánhoz, a hosszabb pedig a hűtő berendezéshez. A cső ily módon enyhén emelkedik a hűtő berendezés irányában.Most a hűtőt töltse fel hideg vízzel a túlfolyó cső magasságáig. A túlfolyó csőre helyezzen egy műanyag csövet és azt vezesse a csatornába vagy lefolyóba.

A desztillálás folyamat - pálinkafőzés :

 

A desztillációs folyamat az anyag állagának megváltoztatása hő hatására. A cefre a hő hatására párává változik, majd hűtéssel folyadékká válik.
A házi pálinka főzésekor a hő következtében a rézüstben lévő cefréből kipárolog az alkohol. Az összekötő csövön keresztül a hűtőbe távozik ahol cseppfolyóssá válik az alkohol desztillált. Ebből kapjuk később második kifőzéssel a házi pálinkát.

 

Hogyan kell minőségi házi pálinkát főzni?

 

Erre a kérdésre annyi válasz létezik ahány ember főz házi pálinkát. Egyszerű recept nem létezik. Főzés közben tartsuk be az utasításokat és idővel saját tapasztalatunk alapján valamint tapasztaltabb kollégákkal konzultálva eljutunk a minőségi pálinka főzéséig.

 

Pálinkafőzés alkalmával különös figyelmet fordítsunk a következőkre :

 

1.     •Ügyeljünk arra, hogy rézüstben lévő anyag ne égjen azaz ne kozmásodjon le, ezért nagyon fontos az egyenletes és nem túlzott tüzelés.

2.     •Ügyeljünk arra, hogy az alkohol pára ne távozzon el a levegőben a desztillációs berendezésből ellenőrizetlenül. Amikor az alkohol desztillált folydogálni kezd ügyeljünk , hogy az folyamatos legyen, ne szakadjon meg.

3.     •A folyás ne legyen túl intenzív amit gondos tüzeléssel azaz a hőfok csökkentésével tudunk elérni.

4.     •Állandóan ellenőrizzük a kifolyt alkohol desztillált alkohol tartalmát és amikor az 8vol% alá esik, abba kell hagyni a kifőzést.

 

A második főzés avagy tisztázás :

 

Hogy minőségi házi pálinkát kapjunk az egyszer lefőzött pálinkát még egyszer desztilláljuk azaz tisztázzuk. Ez tulajdonképpen a káros anyagok letávolítását szolgálja (metil-alkohol, aldehidek , esztrik stb...) Tanácsoljuk, hogy a második főzéssel kapcsolatban szerezzen információkat szakembertől.

 

Figyelmeztetések :

 

Pálinkafőzés alkalmával a pálinka főző minden egyes része forró és égési sebeket okozhat.
A pálinkafőzést végző személy legyen körültekintő és használjon védőeszközöket, mint kesztyű, zárt cipő és olyan ruhát, mely teljes testét takarja.

 

A desztilláció utáni eljárás :

 

A lefőzést befejezően ne ürítse ki azonnal a kazánt , várjuk meg hogy a forró cefre kihűljön. Ezt követően a berendezést fordított sorrendben szedjük szét, a rézüstöt ürítsük ki és mossuk ki meleg tiszta vízzel.

Ne használjunk hideg vizet ez alkalommal, mert károsítja a rézüstöt.

Az üstöt készítsük fel az újbóli főzéshez avagy töröljük ki száraz ruhával és helyezzük egy száraz helységbe.

 

Figyelmeztetés!

 

A főzés befejezésekor a berendezés összes része forró és fent áll a veszély , hogy égési sebeket okozhat !
A berendezés szétszedésekor kötelezően használja a fent említett munkavédelmi ruházatot !
A rézüstben maradt cefre kivételesen forró ezért kiöntésekor külön óvatosság

szükséges !
Harmadik személyek ne tartózkodjanak a közelben, mert ilyenkor kifejezetten veszélyes !

 

Az eddig feltüntetett figyelmeztetések mellett vegyék figyelembe a hasonló berendezéseknél alkalmazandó biztonsági előírásokat.

Amennyiben munka közben fennakadásra kerül sor, bármilyen okból tilos azonnal hozzákezdeni a készülék szétszereléséhez és javításához. Várjuk meg , hogy berendezés kihűljön, így elkerüljük az égés által okozott sérüléseket.
A berendezés magas hőfoka miatt TILOS azt gyúlékony és robbanékony anyagok mellett üzemeltetni. Fennáll a tűz és robbanás veszély. A tüzelő rész alatt a talaj nem lehet gyúlékony anyagból és kötelező a tűzoltó berendezés megléte a helységben ahol a berendezést üzemeltetjük.
A berendezést stabil alapra helyezzük, hogy kikerüljük a véletlenszerű felborulást.
Amennyiben gázzal tüzelünk, tartsuk be a gáz használatra vonatkozó biztonsági előírásokat. A gázpalackot ne tartsuk olyan helyen ahol a hőmérséklet meghaladja a 40 fok Celsiust és ne tegyük ki direkt napsütésnek sem.

 

A berendezés karbantartása :

 

A berendezés élettartamának meghosszabbítására legfontosabb a tisztán tartás, melyet úgy végezzünk el hogy mechanikusan ,fizikailag és vegyileg ne sértsük a berendezés rézből készült részeit.

A tisztántartásához elegendő , hogy kétszer átmossuk a rendszert meleg tiszta vízzel.

Amennyiben munka közben az anyag leégett-lekozmásodott azt szükséges azonnal megtisztítani.

 

 

 

Garancia:

 

Gyártó 10 éves időtartamban biztosítja az eredeti pótalkatrészeket berendezéseihez. A berendezés rézből készült elemeire 2 év garanciát vállal , berendezésre vonatkozó használati utasítás betartása valamint a főzésre vonatkozó magyar törvényi jogszabályok mellett.

 


 

 

 

Share on Facebook
Please reload

Kiemelt bejegyzések

Hogyan működik? | avagy fontos információk a pálinkafőző berendezések használatához

September 12, 2018

1/1
Please reload

Fontos letöltések

YuvexinKft.

  • Facebook - Grey Circle