top of page

Cégünkről :

 

A Yuvexin Kft. megalakulása óta folyamatosan azon dolgozik, hogy a magyar embereket olyan árucikkekkel lássa el, melyek megfelelnek a legmagasabb minőségi követelményeknek, emelett pedig egyszerű használattal rendelkeznek! Pálinkafőző berendezéseink, megfelelnek a legmagasabb minőségi követelményeknek és egészségügyi előírásoknak. Pálinkafőző berendezéseinkre jellemző az egyszerű, a házi pálinkafőzéshez szükséges korszerű felépítés, valamint a rendkívül kedvező, elérhető ár. Az üst és a pálinkát áteresztő hűtőrendszer (a cefrével és párlattal érintkező minden egyes alkatrész) 99,9%-os vörösrézből készült, ami elősegíti a kellemes aromájú, kiváló minőségű pálinka lefőzését. Mivel teljes mértékben tudatában vagyunk termékeink minőségi jellemzőinek, ezért minden egyes pálinkafőzőre 2 év garanciát biztosítunk!

Szállítással kapcsolatos információk :

 

A Yuvexin Kft. által történő kézbesítés gyors, rugalmas és biztonságos. 

Szállítási költség : A csomagolási, és szállítási költség megrendelésenként változik, kiszállítás előtt tájékoztatjuk a költségekről.

Általános felhasználási feltételek :

 

A palinkafozokazanok.hu weboldalon történő vásárlás sikeres és hibamentes befejezéséhez a böngészőben engedélyezni kell a javascript használatát. Támogatott böngészők: Internet Explorer 7 vagy újabb, Mozilla Firefox 2.x vagy újabb. Ezen feltételek hiányában, a vásárlás során történő hibákért a Yuvexin Kft. felelősséget nem vállal.

I.A felelősség kizárása :

 

A palinkafozokazanok.hu keresztül történő vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve vásárló tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről. A yuvexin.hu nem felel a vis major-ból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan a

 1. •a weboldal használatából, vagy üzemzavarából,

 2. •az adatok bárki által történő megváltoztatásából,

 3. •az információtovábbítási késedelemből adódó,

 4. •vírusok által okozott,

 5. •szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,

 6. •vonal, vagy rendszerhibából adódó károkért.

A palinkafozokazanok.hu jogosult a vásárlás feltételeit és szabályait, a jelen szabályzatot bármikor indoklás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani. A módosítások a közzétételük időpontjától kezdve hatályosak és alkalmazandók. Árváltozás esetén a változást megelőzően feladott megrendelés esetében a régi ? a változást megelőző és a vásárlónak visszaigazolt ? ár érvényes és kerül felszámításra. A yuvexin.hu weboldalon lehetőség van más weboldalakra történő átkattintásra a linkeken keresztül. Ezekre történő ugráskor a felhasználó átkerül más szolgáltatók által fenntartott oldalakra, ahol a személyes adatok kezelésére a palinkafozokazanok.hu - nak nincs befolyása. A yuvexin.hu-t semmilyen felelősség nem terheli továbbá a kapcsolódó weboldalakon közzétett információk és adatok tekintetében.

 

I.Szerzői jogok :

 

A palinkafozokazanok.hu weboldal szerzői jogvédelem alá tartozik. A weboldalon megjelenített tartalom egészét, illetve részeit a saját személyes használattól eltérő célra és mértékben kizárólag a yuvexin.hu előzetes írásbeli engedélye alapján lehet bármilyen módon felhasználni, kinyomtatni, reprodukálni, nyilvánosan közzétenni, terjeszteni, tárolni, átruházni, illetve bármilyen egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni.

 

II.Évényesség :

 

A jelen üzletszabályzatban foglaltak - így a megrendelésre vonatkozó feltételek is -, továbbá a weboldalon feltüntetett árak csak és kizárólag a yuvexin.hu webáruházon keresztül történő vásárlás (interneten keresztül történő megrendelés) esetén érvényesek. A vásárló a regisztrációval, illetve a megrendeléssel tudomásul veszi és elfogadja a jelen szabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

Elállás joga, hibás teljesítés :

 

1. Elállás joga, áruk cseréje, visszavétele :

Amennyiben vásárlónk rendelését véletlenül vagy tévedésből adta le, a hibás rendelés leadást követően még postázás előtt minden következmény nélkül lemondhatja. A megrendelés során a vevő élhet a 17/1999. (II.5.) számú Kormányrendeletben rögzített feltétel nélküli elállási jogával. Kérjük vegye figyelembe a következőket:

 1. •A vevő a szerződéstől az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat.

 2. •Az elállásra illetve reklamálásra vonatkozó igényét e-mailben, telefonon, postai úton vagy a telefaxon indíthatja el a vásárló.

 3. •A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatosan felmerült költségeket. Az elállás miatt a vevőt kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli.

 4. •A visszaküldött áru sértetlenségét személyesen ellenőrizzük és ellenértékét legkésőbb az áru megérkezését követő 30 munkanapon belül eljuttatjuk a vevő címére, vagy átutaljuk az általa megadott bankszámlaszámra.

 5. •Ha a terméket a vevő már használatba vette, és nem tudja hiánytalan csomagolásban, sérülésmentesen visszajuttatni áruházunk részére, akkor nem vállaljuk a termék visszavásárlását, ezért azt visszajuttatjuk a vásárlónak, saját költségére.

 6. •Szolgáltató követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.

 7. •Amennyiben a termékről felbontás után derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termékre 8 napos cserelehetőséget biztosítunk. Abban az esetben a sérülést a kézbesítő által felvett jegyzőkönyvvel igazolhatja.

 8. •Termék cseréje esetén, a visszáru-levél alján lévő megrendelőlapra írja fel a cserébe kért termék cikkszámát, méretét. Kérjük hiánytalanul, töltse ki a mellékelt reklamációs űrlapot! A számlázással, adminisztrációval kapcsolatos adatok kitöltésében a számla nyújt segítséget. (Amennyiben a megrendelőlap nem kerül kitöltésre, úgy a visszaküldött termék vételárát küldjük ki az Ön címére, vagy a megadott bankszámlára.)

 9. •Abban az esetben, ha a visszáru feldolgozásakor cseretermék nem áll rendelkezésre, úgy a termék vételárát postázzuk, illetve átutaljuk a vevő által megadott bankszámlaszámra.

 10. •Utánvéttel és portóval feladott csomagokat nem tudunk elfogadni, ezért kérjük, hogy csomagját kísérőlevél belföldi postacsomaghoz nyomtatványon értéknyilvánítással adja fel. Az áru személyes cseréjére nincs lehetőség.

 

2. Hibás teljesítéssel kapcsolatos információk :

Hibás teljesítés esetén szavatosságra, jótállásra vonatkozó igényét a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak szerint kezeljük.

Szavatossági igény:

Szavatossági igény a számla bemutatásával érvényesíthető, a vásárlást követő 2 éven belül, ha a meghibásodás a vásárláskor már meglévő gyári hibából keletkezett. Az első 6 hónapban áruházunk feladata a kifogás intézése. 6 hónapon túl a vásárló a kifogása rendezéséhez az illetékes fogyasztóvédelmi szervhez fordulhat. Szavatossági igény elfogadása esetén a fogyasztó által elvárható rendeltetésre figyelemmel kijavítást, kicserélést, és felmerült kár esetén kártérítést - lehetőség szerint 15 napon belül - biztosítunk. Szavatossági igény benyújtásáról minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell a vásárló nevét, címét; a termék megnevezését, vételárát; vásárlás időpontját; hiba leírását; érvényesíteni kívánt igényt; valamint a kifogás tényét, ezen igényével keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

 

3. Fogyasztóvédelem :

A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok és információk a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság(www.nfh.hu) honlapján elérhetők.

Az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) számú Korm. rendelet szabályai az irányadóak. A vásárló megrendelésével létrejött távollévők között megkötött szerződés írásbeli szerződésnek minősül. A szerződés nyelve magyar.

Adatvédelmi tájékoztató :

 

A palinkafozokazanok.hu ezúton tájékoztatja kedves vásárlóit, hogy adataikat a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében a szükséges mértékben, a 2001. évi CVIII törvény figyelembe vételével tárolja.

A vásárlók adatait harmadik félnek nem adja át, adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvénynek megfelelően jár el.

Vásárlóinknak a regisztráció ill. a megrendelés folyamán meg kell adniuk személyes adataikat (név, cím, telefonszám, e-mail stb.). A yuvexin.hu kizárólag olyan adatot kér a megrendelés során, amelyek a megrendelések teljesítéséhez, a vásárlás lebonyolításához elengedhetetlenül szükségesek. A yuvexin.hu vásárlóit a pontos és gyors tájékoztatás érdekében a következő formában tájékoztatja: e-mail, telefon, vagy telefax segítségével. Javasoljuk, hogy teljes körű és valós adatokat adjon meg, hogy ügyfélszolgálatunk a lehető legrövidebb időn belül fel tudja venni Önnel a kapcsolatot a megrendelésével kapcsolatban.

A vásárló az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését, tájékoztatást kérhet az adatkezelésről az elérhetőségeink menüpontban található telefonszámon, email-, vagy postai címen.
Jogszerűtlen adatkezelés esetén az adatkezelés ellen tiltakozhat, bírósághoz, illetve adatvédelmi biztoshoz fordulhat jogorvoslatért.

bottom of page