top of page

Hogyan működik? | avagy fontos információk a pálinkafőző berendezések használatához

Bevezető :

Ezt az utasítást azoknak szánjuk , akik használni , tisztítani, karbantartani fogják a berendezésünket. A berendezés kimondottan házi pálinka főzésére alkalmas. A berendezés csak nagykorú személyek használhatják ! A gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget azokért a károkért, melyek a berendezés helytelen , felületes, vagy szakszerűtlen alkalmazásából származnak. A pálinka főző berendezés alá tüzelni üres állapotba TILOS ! A gyártó valamint a berendezés forgalmazója (YUVEXIN Kft., 6771, Szeged, Magyar u. 189) kijelentik, hogy a berendezés megfelel az Európai Unió területén történő szabályainak és szabványainak, melyet a ......... számú TÜV bevizsgálás igazol.

A berendezés típusai :

[if !supportLists]1. [endif]•hobbi kazánok: 34 literes kazánok

[if !supportLists]2. [endif]•billenős kazánok : 40,60,80,100 literes kazánok

[if !supportLists]3. [endif]•stabil típusok: 100, 120,160,200, 240, 350 literes kazánok

A pálinka főző és lepárló kazán a házi pálinka főzésére alkalmas berendezés. A desztillációs eljárás során a gyümölcsből készült alkoholos forrásban lévő cefréből alkohol párlatot kapunk.

A pálinka főző készülék részei : egy rézüst (kazán) melyben hő segítségével alkohol pára képződik valamint a hűtő rész (edény) melyen keresztül haladva az alkohol kondenzálódik (lecsapódik) és a rész vezetékek , melyek összekötik a kazánt és a hűtő részt. A pálinka főző minden része , mely érintkezésbe kerül a desztillált alkohollal tiszta rézből készült. A desztillációs eljárásban a réz leköti azaz semlegesíti a savakat és egyéb káros vegyi anyagokat, melyek az alkohol forrása során és a lepárláskor keletkeznek.

 
 

A kazán :

A kazán legfontosabb része a párló berendezésnek. A rézből készült kotla a tüzelő részben helyezkedik el. A tüzelő rész két részből készült ( a billenős kazánoknál) a tüzelő tér alsó részén helyezkedik el a nyílás, melyen keresztül tüzelünk, a hátoldalán pedig a kémény, melyen távozik a füst és gázok. Magas hőmérsékletek keletkezése miatt ajánlatos samott téglával borítani a tüzelőtér alját és oldalát, ezáltal meghosszabbítjuk annak élettartamát.

 

A hűtő :

A hűtő azaz kondenzátor egy hideg vízzel teli edény (hordó), melyen keresztül halad a spirális rézcső. A rézcső alsó vége távozik a hűtőből és rajta keresztül folyik az alkohol desztillát. Az alkohol desztillát teljes kondenzálásához (lecsapódásához) a hűtővíz hőmérséklete nem haladhatja meg a 25fok Celsiust a víz felületén. Az a víz ami túlfolyik a hűtőből, szintén nem haladhatja meg a 60fok Celsiust , mert a pálinkafőzés közben szükséges ellenőrizni a hűtővíz hőmérsékletét és szükség szerint hidegvizet hozzáönteni. A hozzáöntéssel egyidejűleg a hűtő felső részén elhelyezkedő túlfolyó csövön távozni fog a melegebb víz. Amennyiben a hűtőben levő víz túlzottan felmelegszik , az alkohol párlat nem csapódik le teljesen és pára formájában távozik a levegőben. Ilyenkor érezni fogjuk a pálinka illatát a kazán közelében.

 

Fontos figyelmeztetés :

Amennyiben folyamatosan kifejezetten pálinka szag érződik a helységben ahol a főzést végezzük, ez annak jele, hogy az alkohol a levegőben távozik. Ilyenkor ellenőrizni kell a hűtővíz hőmérsékletét a rézüst fedelének megfelelő záródását és a kazán csövének beillesztését.

 

Használati utasítás :

A gyümölcs elkészítése az alkoholos forráshoz :

Az összegyűjtött gyümölcsről távolítsák el a leveleket , ágakat és minden szennyeződést. Ha a gyümölcs permetezve volt vagy piszkos , mossuk meg. Kizárólag minőségi gyümölcsöt használjunk, semmiképpen romlottat. A romlott vagy gombásodott gyümölcs illatát átveszi az alkohol párlat. A gyümölcsöt legelőnyösebb tiszta fa edényben erjeszteni, de megfelelőek a műanyag edények is, melyeket gondosan meg kell tisztítani különösen ha előzőleg vegyszereket tartalmaztak. Ne használjunk fém edényeket kivéve ha rozsdamentes acélból van.

 

A berendezés előkészítése :

A pálinkafőzés megkezdése előtt végezze el az alábbi munkálatokat :

A tüzelő edénynek válasszunk egy megfelelő helyet a füst távozásához jól záró és vezető kéményt és vegyük figyelembe a tűzvédelmi előírásokat, melyek fával vagy szénnel való tüzelésre érvényesek. Javasoljuk , hogy az első használat előtt a tüzelő tér alját borítsák be samott téglával. A cefre beöntése előtt mossuk ki a rézüstöt forró vízzel, melyhez adjunk mosogatószert, így mossuk át az összes réz elemet, majd öblítsük ki. A mosás forró vízzel tartson legalább 15 percig.

Soha ne gyújtson tüzet az üresen álló rézüst alá!!!

A kiürített kazánt ne tartsa parázson vagy tűzön !!!

A mosást követően távolítsa el a tisztítószeres vizet , majd többször öblítse ki az üstöt tiszta hideg vízzel utána törölje át száraz ronggyal. Most töltse meg az üstöt, de soha ne töltse színültig cefrével.

A rézüst tetejére helyezze rá a kupolás fedőt úgy , hogy a lehető legjobban zárjon. Fogja meg a fedőn lévő mindkét fogantyút és fordítsa jobbra amíg megfelelő helyzetbe nem kerül. A rézüst felső peremét töltse fel tiszta vízzel a víz képezi a záró réteget a kazán és fedő között. A kupolást fedőt és a hűtő berendezést kössük össze a rézcsővel. Ügyeljünk arra, hogy mindkét edény egyazon magasságban legyen. Az összekötő csövet úgy helyezze el, hogy a rövidebb részen csatlakozzon a kazánhoz, a hosszabb pedig a hűtő berendezéshez. A cső ily módon enyhén emelkedik a hűtő berendezés irányában.Most a hűtőt töltse fel hideg vízzel a túlfolyó cső magasságáig. A túlfolyó csőre helyezzen egy műanyag csövet és azt vezesse a csatornába vagy lefolyóba.

 

A desztillálás folyamat - pálinkafőzés :

A desztillációs folyamat az anyag állagának megváltoztatása hő hatására. A cefre a hő hatására párává változik, majd hűtéssel folyadékká válik. A házi pálinka főzésekor a hő következtében a rézüstben lévő cefréből kipárolog az alkohol. Az összekötő csövön keresztül a hűtőbe távozik ahol cseppfolyóssá válik az alkohol desztillált. Ebből kapjuk később második kifőzéssel a házi pálinkát.

 
 

Hogyan kell minőségi házi pálinkát főzni?

Erre a kérdésre annyi válasz létezik ahány ember főz házi pálinkát. Egyszerű recept nem létezik. Főzés közben tartsuk be az utasításokat és idővel saját tapasztalatunk alapján valamint tapasztaltabb kollégákkal konzultálva eljutunk a minőségi pálinka főzéséig.

 

Pálinkafőzés alkalmával különös figyelmet fordítsunk a következőkre :

[if !supportLists]1. [endif]•Ügyeljünk arra, hogy rézüstben lévő anyag ne égjen azaz ne kozmásodjon le, ezért nagyon fontos az egyenletes és nem túlzott tüzelés.

[if !supportLists]2. [endif]•Ügyeljünk arra, hogy az alkohol pára ne távozzon el a levegőben a desztillációs berendezésből ellenőrizetlenül. Amikor az alkohol desztillált folydogálni kezd ügyeljünk , hogy az folyamatos legyen, ne szakadjon meg.

[if !supportLists]3. [endif]•A folyás ne legyen túl intenzív amit gondos tüzeléssel azaz a hőfok csökkentésével tudunk elérni.

[if !supportLists]4. [endif]•Állandóan ellenőrizzük a kifolyt alkohol desztillált alkohol tartalmát és amikor az 8vol% alá esik, abba kell hagyni a kifőzést.

 

A második főzés avagy tisztázás :

Hogy minőségi házi pálinkát kapjunk az egyszer lefőzött pálinkát még egyszer desztilláljuk azaz tisztázzuk. Ez tulajdonképpen a káros anyagok letávolítását szolgálja (metil-alkohol, aldehidek , esztrik stb...) Tanácsoljuk, hogy a második főzéssel kapcsolatban szerezzen információkat szakembertől.

 

Figyelmeztetések :

Pálinkafőzés alkalmával a pálinka főző minden egyes része forró és égési sebeket okozhat. A pálinkafőzést végző személy legyen körültekintő és használjon védőeszközöket, mint kesztyű, zárt cipő és olyan ruhát, mely teljes testét takarja.

 

A desztilláció utáni eljárás :

A lefőzést befejezően ne ürítse ki azonnal a kazánt , várjuk meg hogy a forró cefre kihűljön. Ezt követően a berendezést fordított sorrendben szedjük szét, a rézüstöt ürítsük ki és mossuk ki meleg tiszta vízzel.

Ne használjunk hideg vizet ez alkalommal, mert károsítja a rézüstöt.

Az üstöt készítsük fel az újbóli főzéshez avagy töröljük ki száraz ruhával és helyezzük egy száraz helységbe.

 

Figyelmeztetés!

A főzés befejezésekor a berendezés összes része forró és fent áll a veszély , hogy égési sebeket okozhat ! A berendezés szétszedésekor kötelezően használja a fent említett munkavédelmi ruházatot ! A rézüstben maradt cefre kivételesen forró ezért kiöntésekor külön óvatosság

szükséges ! Harmadik személyek ne tartózkodjanak a közelben, mert ilyenkor kifejezetten veszélyes !

Az eddig feltüntetett figyelmeztetések mellett vegyék figyelembe a hasonló berendezéseknél alkalmazandó biztonsági előírásokat.

Amennyiben munka közben fennakadásra kerül sor, bármilyen okból tilos azonnal hozzákezdeni a készülék szétszereléséhez és javításához. Várjuk meg , hogy berendezés kihűljön, így elkerüljük az égés által okozott sérüléseket. A berendezés magas hőfoka miatt TILOS azt gyúlékony és robbanékony anyagok mellett üzemeltetni. Fennáll a tűz és robbanás veszély. A tüzelő rész alatt a talaj nem lehet gyúlékony anyagból és kötelező a tűzoltó berendezés megléte a helységben ahol a berendezést üzemeltetjük. A berendezést stabil alapra helyezzük, hogy kikerüljük a véletlenszerű felborulást. Amennyiben gázzal tüzelünk, tartsuk be a gáz használatra vonatkozó biztonsági előírásokat. A gázpalackot ne tartsuk olyan helyen ahol a hőmérséklet meghaladja a 40 fok Celsiust és ne tegyük ki direkt napsütésnek sem.

 

A berendezés karbantartása :

A berendezés élettartamának meghosszabbítására legfontosabb a tisztán tartás, melyet úgy végezzünk el hogy mechanikusan ,fizikailag és vegyileg ne sértsük a berendezés rézből készült részeit.

A tisztántartásához elegendő , hogy kétszer átmossuk a rendszert meleg tiszta vízzel.

Amennyiben munka közben az anyag leégett-lekozmásodott azt szükséges azonnal megtisztítani.

Garancia:

Gyártó 10 éves időtartamban biztosítja az eredeti pótalkatrészeket berendezéseihez. A berendezés rézből készült elemeire 2 év garanciát vállal , berendezésre vonatkozó használati utasítás betartása valamint a főzésre vonatkozó magyar törvényi jogszabályok mellett.

[if !supportLineBreakNewLine] [endif]

Kiemelt bejegyzések
Fontos letöltések
bottom of page